หน้าแรก

 

 

ict summer camp 2014 web

 

 

 

ภาพกิจกรรม

robot-015
Image Detail
img_9323
Image Detail
lego-073
Image Detail
100
Image Detail
088
Image Detail
lego-023
Image Detail
Ulti Clocks content

KKICT News Letter

news letter kkict 03-2014

หลักสูตรอบรมประจำศูนย์ฯ

 

สื่อออนไลน์


.


.


.

News Update!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น