หน้าแรก

e-bay trainingอบรมหลักสูตร "รวยด้วย eBay สัญจร" โดย KKICT

 

 

09 2558

 

 

ภาพกิจกรรม

lego-079
Image Detail
robot-010
Image Detail
054
Image Detail
004
Image Detail
119
Image Detail
105
Image Detail

KKICT News Letter

news letter kkict 04-2015

Ulti Clocks content

หลักสูตรอบรมประจำศูนย์ฯ

สื่อออนไลน์

 


.


.


.

News Update!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น