หน้าแรก

     เทศกาลหนังเมืองแคน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ผู้มีฝันอยากขายพล็ตอยากทำหนัง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการขายพล็อตและกลยุทธ์การเอาชนะใจโปรดิวเชอร์ "

 

ebay3.500

 

 

 

ภาพกิจกรรม

robot-001
Image Detail
lego-012
Image Detail
img_9121
Image Detail
excel-001
Image Detail
114
Image Detail
106
Image Detail

KKICT News Letter

news letter kkict 09-2014

Ulti Clocks content

หลักสูตรอบรมประจำศูนย์ฯ

 

สื่อออนไลน์

 


.


.


.

News Update!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น