หน้าแรก
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

KKICT Coffee Time จุดนัดพบใหม่ของคนรัก IT  ให้บริการเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นที่พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะคติเชิงสร้างสรรค์

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น