หน้าแรก
User Rating: / 67
แย่ดีที่สุด 


หลักสูตรอบรมประจำปี 2560


 


หลักสูตรอบรม


ช.ม.


ลงทะเบียน


ตรวจสอบรายชื่อ


แบบประเมิน
หลังการอบรม


หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ICT สำหรับประชาชน

 เทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 เทคนิคการแต่งภาพด้วย Photoshop

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การออกแบบกราฟิกด้วย Illustrator

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Lightroom

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การทำแผนที่สาหรับธุรกิจและร้านค้าด้วย Google Map

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 ก้าวสู่ธุรกิจร้านค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การเริ่มต้นการขายสินค้าบน Facebook

 14 

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การสร้างอินโฟกราฟิก Infographic ขั้นพื้นฐาน

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม


หลักสูตรความรู้ทางด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel viagranewonlineproduct.com ขั้นต้น

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นต้น

14
ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ ประเมินหลังอบรม

 การนำเสนอผลงาน

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การออกแบบฐานข้อมูล

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม


หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ

 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การใช้งาน Social Network

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การสร้างงานเอกสารเบื้องต้น

14
ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ  ประเมินหลังอบรม

 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม


*** ทางศูนย์จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรมประมาณ 2 เดือน ***
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น