หน้าแรก

powerpoint-2

alt

     การนำเสนอผลงาน


alt

    


 


alt

     - เริ่มใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
     - การเปิดและบันทึกงานนำเสนอแบบต่างๆ
     - สร้างงานนำเสนอใหม่
     - การจัดรูปแบบและจัดการแผ่นสไลด์
     - การปรับแต่งข้อความและกล่องข้อความ
     - การตกแต่งสไลด์ด้วยภาพกราฟิก, วัตถุ และองค์ประกอบอื่นๆ
     - การตั้งค่าการเปลี่ยนแผ่นสไลด์และกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ
     - การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนองาน
     - การสั่งพิมพ์สไลด์ในแบบต่างๆ


alt

      Microsoft PowerPoint 2010


alt

     วันอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560  (2 วัน/ 14 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 17.00 น.)


alt

     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


alt

     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


alt

     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     -

ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างงานนำเสนอ


alt

     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ดี

 

alt

     - สามารถเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


alt

     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม PowerPoint ได้
     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างและออกแบบงานนำเสนอได้
     -
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเสนอผลงานที่ตนเองจัดทำได้
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


alt

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          มือถือ : 089-7110139
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

alt                      alt

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น