หน้าแรก

excel2

     การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นต้น


    


 


     - ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel
     - การเปิด-ปิด และบันทึกไฟล์งาน
     - การป้อน ลบ แก้ไขข้อมูลในเซล
     - การย้ายและคัดลอกข้อมูล
     - การตั้งค่าคอลัมน์ และแถว
     - การจัดรูปแบบให้กับข้อมูลและตาราง
     - การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นสำหรับใช้ในการคำนวณ
     - การตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์
     - การกำหนดรูปแบบการพิมพ์


      Microsoft Excel 2010


     วันอาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560  (2 วัน/ 14 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 17.00 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างตารางงาน


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ดี

 

     - สามารถเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Excel ได้
     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างและออกแบบตารางงานและการคำนวณเบื้องต้นได้
     -
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          มือถือ : 089-7110139
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น