หน้าแรก

 iot smart_home

     การใช้สมาร์ทโฟนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน


    ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในยุค 4.0 ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ด Arduino และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ


     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT บอร์ด Arduino/NodeMCU อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
     - การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับเขียนโปรแกรม และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ NodeMCU
     - การติดตั้ง App Blynk บนสมาร์ทโฟน และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับ NodeMCU
     - การออกแบบวงจร และการต่อวงจรเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
     - การเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่ NodeMCU
     - การตั้งค่าและการจัดการ App Blynk สำหรับสั่งงาน NodeMCU
     - การสั่งงานเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน


     - Arduino IDE
     - NodeMCU V.3
     - Module Relay 4ch
     - บอร์ดทดลอง ขนาดกลาง
     - สายจัมเปอร์
     - Smart Phone พร้อมติดตั้ง App Blynk - IoT for Arduino


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 สิงหาคม 2561  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยจะเหมาะสมมาก

 

     ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
     (หากสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


     - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของบอร์ดคอนโทรลเลอร์และด้าน IoT
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino ในการทำงานจริงได้
     - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด


(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)NodeMCU


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น