หน้าแรก

publisher-2019

     การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher


     


     - แนะนำโปรแกรม Microsoft Publisher การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน
     - หลักการออกแบบ การเลือกใช้สี ฟอนต์ ภาพประกอบ
     - การออกแบบสิ่งพิมพ์ 1 (นามบัตร)
     - การออกแบบสิ่งพิมพ์ 2 (การ์ด)
     - การออกแบบสิ่งพิมพ์ 3 (โปสเตอร์)
     - การออกแบบสิ่งพิมพ์ 4 (รายงาน)
     - การออกแบบสิ่งพิมพ์ 5 (แผ่นพับ โบร์ชัวร์)
     - การ save ผลงานเป็นไฟล์ชนิดต่าง ๆ และการเผยแพร่ผลงาน


     Microsoft Office Publisher 2016


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     -


     - ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publishe


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น