หน้าแรก

 excel 2562

     การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ภายในองค์กร


     Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือช่วยในการทำงานมากมาย โดยมีความสามารถทั้งทางด้านการคำนวณ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อาทิเช่น การใช้สูตรแบบทั่วไปจนถึงสูตรแบบขั้นสูง การทำงานกับข้อมูลบน Excel แบบมืออาชีพ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับไฟล์บน Excel แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดึงเอาความสามารถของโปรแกรม Excel 2016 มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

     ทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ภายในองค์กร สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Excel 2016 กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น


 


     - จัดรูปแบบหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์ตาราง
     - ครบเครื่องการจัดการแทรกวัตถุ เช่น Smart Art, Diagram ลงใน Excel
     - การจัดการรูปแบบตารางและระบบข้อมูลใน Excel
     - การจัดรูปแบบตาราง (Table Formatting)
     - การทำงานกับ Header Footer
     - การกรองข้อมูล Sort Filter
     - การจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
     - การทำงานกับสูตรคำนวณและฟังก์ชั่นทั่วไปของ Excel
     - การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ (Chart) พร้อมเทคนิคการทำแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
     - การจัดการเครื่องมือข้อมูล (Data Tools) ของ Excel ในการปรับตารางอย่างเป็นมืออาชีพ
     - Workshop: การจัดการเอกสารและแนวทางการปรับใช้ Excel ในองค์กร


     - Microsoft Excel 2016

     วันอาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     - วิทยากรประจำศูนย์ฯ


     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี หรือมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Office

 

     -


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานและรู้เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม Excel ได้
     -
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด


(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)


ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น