หน้าแรก

visio

     เทคนิคการสร้างงานแผนภูมิ แผนผัง ด้วย Microsoft Visio


     เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่าง ๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ด้วยรูปภาพแบบลายเส้น ภาพประกอบฉาก ในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยประกอบคำอธิบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การวางแผนองค์กร งานประชาสัมพันธ์ ทั้งยังเหมาะกับการสร้างแบบแปลนต่าง ๆ เช่น แบบแปลนบ้าน วงจรอิเลกโทรนิค แผนผังสำนักงาน ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีหัวข้อครอบคลุมการใช้งานพื้นฐาน การสร้างรูปทรง (shape) แบบต่าง ๆ การตกแต่งไดอะแกรม การสร้างแทรกภาพ ข้อความ การสร้าง Flow Chart หรือ Timeline ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่น ๆ ได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำแผนผัง Diagram  แผนภูมิ Flow-Chart ไปใช้กับไฟล์งานในชุด Microsoft Office

    

 

     - การใช้งานโปรแกรม Visio 2019
     - การสร้างชุดงานของ Microsoft Visio กับไดอะแกรมแบบต่าง ๆ
     - การตกแต่งงานในไดอะแกรม การแทรกรูปภาพเพิ่มเติม
     - การสร้าง Flowchart หรือ Timeline
     - การสร้างแผนผังองค์กร (Organization Chart)
     - การสร้างแผนผังการทำงาน (Create business process diagrams)
     - การสร้าง Home Plan และ Office layouts
     - การสร้าง Network Diagram แบบต่าง ๆ
     - การเชื่อม Diagrams กับไฟล์ใน Microsoft Office อื่น ๆ
     - การสร้างรูปภาพของตนเอง
     - การจัดการ Template การนำ Template ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง


 

     - Microsoft Visio 2019
     - Website ต่าง ๆ


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     นางสาวณคณินฐ์  โชติศิริรัตน์


     นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการที่สนใจ และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio 2019


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หากมีความรู้เบื้องต้นในการใช้ MS Office จะเหมาะสมมาก

 

     - ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม
     - ผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยง่าย
     - ใช้ Microsoft Visio ในการออกแบบ สร้างชิ้นงานได้
     - สร้างไดอะแกรมต่าง ๆ ของงานตามที่ต้องการได้

     - ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ


 

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 084-5830208  
          เว็บไซต์ : www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/KKICT

 

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น