หน้าแรก

 iot brginner

     เรียนรู้และปฏิบัติ Internet of Things (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้น


    ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติทดลองกับอุปกรณ์ IoT จริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ด IoT และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ


     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT บอร์ดคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรขั้นพื้นฐาน

     - การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับเขียนโปรแกรม และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ดคอนโทรลเลอร์
     -
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT กับ Cloud Platform เพื่อการควบคุมและมอนิเตอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์
     - เชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกับ Blynk Application สำหรับควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน บน Android/iOS
     - แนวคิดการพัฒนา และการนำไปประยุกต์ใช้งาน


     - Arduino IDE
     - Blynk App
     - NetPie


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมด้วยจะเหมาะสมมาก

 

     - ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม
    
- ผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
     - ผู้อบรมจะต้องมี Gmail ที่พร้อมใช้งานก่อนการอบรม
     - ผู้อบรมจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่สามารถติดตั้งแอพ Blynk (Android V4.2+, iOS V9+)
     - ผู้อบรม
ควรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน (3G/4G) ก่อนการอบรม
       (หากสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)


     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของบอร์ดคอนโทรลเลอร์และด้าน IoT
     -
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้
     -
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ในชีวิตประจำวัน
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          เว็บไซต์ : www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 

                     

 


ปิดรับสมัคร


(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)NodeMCU


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น