หน้าแรก

technic office

     เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน


      ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำ ให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานต่างๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ในปัจจุบัน โดย Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2019 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้นมีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2019 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่างๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

    

     ทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2019 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2019 กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น


 

    Microsoft Word 2019
     - แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft Word 2019
     - ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
     - การดาวน์โหลดและติดตั้งฟ้อนท์ การฝังฟ้อนท์ในเอกสาร
     - การจัดการหน้าเอกสาร และข้อความ
     - การทำงานกับรูปภาพ และกราฟิกต่างๆ
     - การสร้างจดหมายเวียน และซองจดหมาย สร้างเอกสารราชการ
     - การป้องกันเอกสารและการใส่รหัสผ่าน
     - การบันทึกไฟล์งานรูปแบบต่างๆ
     - การสั่งพิมพ์เอกสาร


   Microsoft PowerPoint 2019
     - แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft PowerPoint 2019
     - ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
     - การตั้งค่าสไลด์ให้เหมาะสมในการนำเสนอ
     - การจัดการกับกล่องข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์วีดีโอบนสไลด์
     - การกำหนดเอฟเฟคสไลด์ และการเปลี่ยนภาพนิ่ง
     - การแทรกลิงค์ และการเชื่อมโยง Hyperlink
     - การนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอ
     - การป้องกันเอกสารและการใส่รหัสผ่าน
     - การบันทึกไฟล์งานรูปแบบต่างๆ
     - การสั่งพิมพ์สไลด์


   Microsoft Excel 2019
     - แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft Excel 2019
     - ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
     - การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
     - การแก้ไข ลบ ย้ายและคัดลอกข้อมูล
     - การจัดการคอลัมน์และแถว
     - การจัดหน้าเอกสารก่อนการพิมพ์ก่อนการพิมพ์
     - การใช้ฟังก์ชั่นและการสร้างสูตรคำนวณ
     - การสร้างและการจัดการแผนภูมิ
     - การป้องกันเอกสารและการใส่รหัสผ่าน
     - การบันทึกไฟล์งานรูปแบบต่างๆ    
     - การสั่งพิมพ์เอกสาร

 

 

      Microsoft Word, PowerPoint, Excel 2019

    

 

     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคม 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   

     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื่้นฐานได้ในเกณฑ์ดี

 

     - ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานและรู้เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม MS Office ได้
     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์ฯ

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.net | www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 

 

            

 

สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น