หน้าแรก

infographic advance

     การออกแบบและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ


      อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการสรุปย่อข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรจำนวนมาก แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจได้ง่าย
      การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างอินโฟกราฟิก Infographic ขั้นพื้นฐาน จะสามารถเพิ่มทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรม นำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ต่อไป

 

     - รู้จักอินโฟกราฟิก (Infographic)
     - เครื่องมือคำสั่งที่จำเป็นในการออกแบบ InfoGraphic
     - การจัดวางโครงสร้างและ Layout ของ InfoGraphic
     - การควบคุมโทนสีและการเลือกใช้กราฟิกใน InfoGraphic
     - การจัดวางเนื้อหา (Content) และเทคนิคการเลือกใช้ Font บน InfoGraphic
     - การจัดการวัตถุ Table และ Chart บน InfoGraphic
     - การ Export ไฟล์เป็น Infographic และ Motion Graphic

 

      - www.piktochart.com
      - Microsoft PowerPoint 2019

    

 

     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคม 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   

     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้าง InfoGraphic


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื่้นฐานได้ในเกณฑ์ดี

 

     - ผู้เข้าอบรมต้องมีอีเมล์ก่อนการอบรมทุกคน (Gmail)
     - ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้าง Infographic ได้
     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์ฯ

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.net | www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 

 

            

 

สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 


เครื่องมือคำสั่งที่จำเป็นของ PowerPoint ในการออกแบบ InfoGraphic


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น