ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

Arrow up
Arrow down
Print

มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทันตสาธารณสุข ,งานเภสัชกรรม , งานศูนย์บริการสาธารณสุข

Details: | Hits: 1299